Microsoft Amsterdam

I november var jag och besökte Microsoft i Amsterdam. De har sedan 2007 jobbat helt aktivitetsstyrt cirka 750 medarbetare på ca 10000 kvm. Ingen har ett eget skrivbord inte ens VD. Vilket troligtvis är en utav orsakerna till att det har gått så himla bra. En av de tydligaste lärdomarna för Microsoft har varit att det handlar så oerhört lite om själva lokalen det mesta sitter i huvudet hos folk, det är ett helt nytt arbetsätt som det tar tid och engagemang att förändra och genomföra. Microsoft VD i Holland har sagt följande:

‘To be honest, we’re not there yet. How we collaborate and our IT tools continue to evolve, and so we’ll never reach a final destination,’ says Rinsema at the start of his story. ‘But I can tell you that when I stood up in front of the troops three and a half years ago and said we were going on a journey together, they were less than enthusiastic about it. The only thing that was clear was that Microsoft Netherlands entered a process of change in the second half of 2005 that has lasted until today. We wanted to find out for ourselves what the New Way of Working means. I still can’t tell you exactly what it is. What I can say is that we’ve separated our work from the physical location, generally referred to as an office. That required a change in the way we work, cooperate and manage,’

Theo Rinsema

För att framgångsrikt kunna införa ett aktivitetsstyrt arbetssätt behöver tre grundpelare finnas med ledarskap, teknik och lokal

Det som inte fungerade så bra på Microsoft var den personliga förvaringen, som låg vid trapporna inte integrerad i miljöerna, det blev lite skolkorridor över det hela, de bekräftade själva att det inte var en optimal lösning. Där tror jag mycket mer på “Hemvistet” som idé att integrera den personliga förvaringen i umgängesytan dit man kommer på morgonen och dit man går ifrån på kvällen. Annars var det ett grymt kontor…

Hör av er om ni vill se mer bilder ifrån kontoret. Här är en bra artikel om Microsofts resa mycket läsvärd med deras erfarenheter, Microsoft_TheNewWayOfWorking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diligentias showroom

Diligentia har skapat ett showroom utifrån modellen A2- aktivitetsstyrd arbetsmiljö. Showroomet visar att man kan jobba både traditionellt och aktivitetsstyrt i det nya kontoret på Sveavägen 44. Huset är under uppbyggnad och första inflytt i slutet 2013, för mer info om projektet besök www.sveavagen44.se. Showroomet är på 300 kvm och dimensionerat för 50 personer dvs 6 kvm per person. Lägger vi till det faktum att beläggningsgraden aldrig är mer än 50% så skulle rent teoretiskt showroomet kunna rymma ett företag med 100 anställda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visst kan advokatbyråer!

Adovokatbyråer har alltid varit väldigt bestämda att deras verksamhet kräver ett mycket stort inslag av egna rum i kontoret. Det främsta argumentet är oftast klient sekretess. Nu finns ett första exempel ( som vi vet ) på en advokatbyrå i London som med hjälp av konsultfirman KKS Strategy börjar att arbeta Aktivitetsstyrt. Adovokatbyrån är  Ropes & Gray´s